Tài liệu MOS

75 lượt xem và 0 bình luận
Tags:
 • Tài
 • liệu
 • MOS

 • Admin
   Thứ Hai 18 thág 5, 20:33

  Tài liệu MOS


  Loại bỏ tất cả thuộc tính tìa liệu Document Properties và thông tin cá nhân Personal Information khỏi tài liệu. Giữa nguyên các thuộc tính ẩn khác.
  (+/-)

  Thay đổi thuộc tính (+/-)

  Thay đổi độ rộng của column( CỘT) (+/-)


  Trong chú thích, thay từ Section thành ký tự Section tương ứng trong Special Character.

  1. Trong chú thích cuối của tài liệu, chọn chữ "Section".
  2. Kích chọn thẻ INSERT.
  3. Trong nhóm Symbols, kích chọn Symbols và chọn More Symbols ...
  4.Trong cửa sổ Symbols, chọn thẻ Special Characters.
  5. Chọn ký tự Section và chọn Insert.
  6. Kích chọn Close.

  Đã chỉnh sửa


  Thống kê